Det var ingen tvil om at teamet engasjerer - spørsmålene fra salen rant inn både underveis og i etterkant av foredraget.

Høydepunkter

Noe av det spennende Brustugun fortalte om var hvilke muligheter som ligger i adjuvant og neoadjuvant behandling.

Adjuvant vs neoadjuvant

Adjuvant behandling er behandling etter operasjon, for å bidra til å redusere faren for tilbakefall. Neoadjuvant er behandling som gis i forkant av operasjon, for å krympe svulsten og redusere risiko for tilbakefall.

odd terje brustugun Blant annet fortalte Brustugun om adjuvant behandling med EGFR-hemmer etter kirurgi, som er innført i Norge og som har gode resultater. Studier viser at tre års behandling med Tagrisso etter operasjon fører til at omtrent halvparten så mange får tilbakefall, og at færre utvikler hjernemetastaser.
For ikke-småcellet lungekreftpasienter med ALK-mutasjon viser studier at adjuvant behandling med ALK-hemmeren alectinib i to år etter operasjon fører til at færre får metastaser i hjernen og at omtrent halvparten får tilbakefall etter fire år - men foreløpig er ikke dette en behandling som er godkjent i Norge.

Når det gjelder adjuvant behandling med immunterapi etter operasjon, så er dette helt nytt og  innført i Norge. Studier viser at et års behandling med immunterapien atezolizumab etter operasjon reduserer risikoen for tilbakefall med omtrent én tredjedel (dette gjelder da pasienter med PD-L1 >50).
Neoadjuvant behandling med immunterapi er helt nytt og  ikke innført i Norge foreløpig. I studier får pasienter tre kurer med immunterapi og tre kurer med cellegift i forkant av operasjonen. Data fra studiene er lovende med tanke på risiko for tilbakefall.
 

Kommende behandlinger

Periooperativ behandling med immunterapi er på trappene fortalte Brustugun. Her gis immunterapi både i forkant og i etterkant av operasjon. Studier viser lovende resultater på risiko for tilbakefall. Dette er foreløpig ikke innført i Norge.

Kreftvaksiner er også noe som kommer. Her får pasienter en kreftvaksine som har til hensikt å  aktivere immunforsvaret og forsterker effekten av immunterapien. Per i dag er det blant annet en studie på dette i Norge.

Les mer om studien her: Effekten av UV1 vaksine alene eller i kombinasjon for førstelinjebehandling av lungekreft (LUNGVAC)

Et annet spennende nytt behandlingsprinsipp som kommer er cellegift som er koblet til et antistoff, såkalt antistoff-medikament-konjugat. Dette fungerer slik at antistoffet leverer cellegiften rett til kreftcellene. Brustugun fortalte at dette ser ut til å fungere veldig bra og at håpet er at dette skal gi en målrettet effekt. Cellegift koblet til antistoff er under uttesting, også i Norge, og testes også ut på småcellet lungekreft, i tillegg til ikke-småcellet lungekreft.

Se opptak fra foredragenen på lungekreftkonferansen her