Her kan du laste ned følgende brosjyrer som PDF:

Til deg som har lungekreft med adenokarsionom 
Til deg som har lungekreft med plateepitelkarsinom
Til deg som har lungekreft med EGFR-mutasjon 
Til deg som har ALK-positiv lungekreft 
Til deg som har lungekreft med ROS1-mutasjon
Til deg som har småcellet lungekreft 
Til deg som har Lungehinnekreft

Send oss en epost dersom du ønsker å bestille våre fysiske eksemplarer av våre brosjyrer: post@lungekreftforeningen.no
Vi sender kostnadsfritt til både privatpersoner og sykehus. Send navn og adresse, samt antall.