På fagseminaret kommer flere av landets fremste lungekrefteksperter, blant annet Odd Terje Brustugun, avdelingsoverlege ved Onkologisk poliklinikk i Drammen sykehus og og professor ved Universitetet i Oslo, og Bjørn-Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Åslaug Helland, spesialist i onkologi, forskningsleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo er også på plass. Seminaret retter seg mot helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.
På seminaret blir det dekket flere aktuelle temaer, blant annet er handlingsprogrammet for lungekreft nå revidert, endringene der blir presentert, småcellet lungekreft er også på programmet - både behandling og statistikk er temaer. 
Leder Kari Grønås er invitert til å holde oppspark til panelsamtale, hvor politikere og helsepersonell vil diskutere, noe hun ser frem i mot.

Bilde av Kari Grønås–  Dette er en flott arena for å diskutere behovet for å få innført et nasjonalt screeningprogram for lungekreft, og belyse hvorfor dette haster med å få på plass. Fremover vil lungekreftscreening være på toppen av vår agenda, både på forskjellige arrangementer, men også i møter med politikere og helsemyndigheter.  

Les mer om programmet

Vi kommer til å dele nyheter og informasjon fra seminaret, både underveis og i kommende utgave av Pust.