Da han selv fikk lungekreft for 12 år siden, var det imidlertid ikke så mange å prate med.

– Jeg hadde aldri hørt om noen likepersontjeneste, men følte ikke noe stort savn etter det heller. Etter å ha operert bort svulsten som ble oppdaget på toppen av høyre lunge, fikk jeg beskjed om at det ikke var noen videre spredning. At jeg slapp cellegift og stråling gjorde sitt til at jeg følte dette ikke var noen krise. Det ble raskt noe jeg kunne slå meg til ro med, men det skal sies at jeg også har en sterk syke, sier Dag Maursås.

Etter å ha gått til kontroll to ganger i året i fem år, ga legen klar beskjed: Gå og kjøp deg en flaske champagne, for nå er du friskmeldt!

Hvorfor er det viktig å kunne snakke med en likeperson?

– Selv om jeg i ettertid kan si at det ikke var et stort behov for meg, tror jeg det ville vært fint å ha noen å snakke med der og da. Spesielt for de som føler og frykter at «nå er det slutt», kan en likeperson ha stor verdi. Man vet aldri hvor det ender. Selv hadde jeg en samboer som døde av brystkreft. Når mørke tanker og uro for om man har en fremtid melder seg, tror jeg det er aller best å snakke med en utenforstående. Det blir en annen type samtale enn å for eksempel snakke med en nær slektning. Med sine nærmeste blir det fort mye følelser. Jeg pratet naturlig nok mye med min samboer da hun var syk, hver eneste dag, uten at jeg tror det har rustet meg for rollen som likeperson. Som likeperson kan du legge følelsene til side og forsøke å være så rolig som mulig, sier Maursås.

Han beskriver det som en vanskelig balansegang mellom å være utenforstående og personlig.

– Du skal gjerne fortelle om det du selv har opplevd og dele din sykdomshistorie. Å komme med råd og anbefalinger til den du prater med, er derimot noe man bør unngå – så vel som å tipse om rent medisinske ting. Det er tross alt stor forskjell på å være likeperson og lege, påpeker Maursås.

Hvilke egenskaper kommer godt med i rollen som likeperson?

– Det er veldig viktig å være rolig! Er man urolig smitter det fort over på den man snakker med. Noen spør om ting det kan være vanskelig å svare på. Da må man passe på å ikke gi falske forhåpninger, men realitetsorientere så godt man kan. Å være en god lytter kommer også godt med som likeperson.

Dag Maursås ønske om å hjelpe favner flere enn de som måtte komme til å finne han gjennom Lungekreftforeningen. Han er med i en druidelosje og har nylig avtalt å snakke med en losje-bror som har blitt rammet av lungekreft. Vennskap bygget på velgjørenhet og broderkjærlighet hører med til Druidordenens høye mål.

Hvordan kan man få flere til å benytte seg av likepersontjenesten?

– Informasjon om denne tjenesten er for lite utbredt. Å legge ut brosjyrer og informasjonsmateriell på venteværelser og hos legekontor kan hjelpe. Selv har jeg vært med på å dele ut PUST rundt omkring. Min erfaring er at leger dessverre ikke er flinke til å opplyse om muligheten til å snakke med en likeperson.