Sykepleier May Elisabeth Gilja og seksjonsoverlege Øystein Fløtten sitter i et konsultasjonsrom og forteller om prosjektet som startet 15. april i år. Oppgavedeling heter det på fint, Sykepleierkonsultasjoner til hverdags. Tanken er at legene ikke behøver å gjennomføre alle konsultasjoner, men overlate enkelte samtaler til godt kvalifiserte sykepleiere. 

− Det betyr at vi kan ta konsultasjoner i stedet for legen, innimellom legekonsultasjonene, sier sykepleier Gilja. – Det kan være enklere undersøkelser der vi for eksempel går gjennom en sjekkliste for å klargjøre for en ny runde med immunterapi. Etter at vi har vært gjennom en slik sjekkliste og snakket med pasienten, kan legen bestille kuren. Sykepleiere får møte pasientene på en annen måte, vi får flere og gjerne mer interessante oppgaver, mens legene blir avlastet. 

− Jeg tror dette blir en god ordning, sier Øystein Fløtten. Hos oss vil vi det være aktuelt for de pasientene som allerede er stabile og kommer for en bestemt behandling. 

Bedre ressursutnyttelse – mer tid til pasienten

Fløtten mener det er viktig for helsevesenet å utnytte ressursene bedre og endre på praksis for hvem som skal gjøre hvilke oppgaver.

− Sykepleierne kjenner disse pasientene og behandlingen deres veldig godt, så dette skal gå helt fint, sier han. 

En stor fordel for pasientene er at sykepleierne setter av god tid til hver konsultasjon, og kan svare på spørsmål om både behandling og livssituasjon. 

− Vi setter av tilstrekkelig med tid, 40 minutter til hver pasient og vi vi håper pasientene synes dette er greit, forklarer May Elisabeth Gilja. 

Har pasienten spørsmål eller bekymringer, så er alltid legen der, forsikrer både Fløtten og Gilja.