Hvert år dør mer enn 2 200 personer av lungekreft i Norge. Mye av bakgrunnen for den høye dødeligheten er at kreften oppdages for sent. Lær hvordan screening av personer med høy risiko for utvikling av lungekreft kan føre til at flere får påvist lungekreft tidlig, og hvordan det kan bidra til at dødeligheten kan gå betydelig ned - hør episoden nå! 

 

Støtt vårt arbeid! 

Med et medlemskap i Lungekreftforeningen støtter du vårt arbeid med å få fortgang i etableringen av et nasjonalt screeningprogram for lungekreft.  
Meld deg inn