Til uken skal resultatene presenteres på den europeiske kreftkongressen ESMO av professor og overlege Åslaug Helland.  

I NIPU-studien har pasientene fått vaksinen UV1 sammen med immunterapiene nivolumab og ipilimumab, i en såkalt fase 2 studie (utføres på små pasientgrupper hvor man ser på effekt og dosering). Resultatene fra studien viser at behandlingen økte overlevelsen med 4,3 måneder når pasientene fikk vaksinen, og reduserte risikoen for død med 27 prosent. 

åslaug helland– For pasienter med ondartet mesoteliom er det få behandlingsalternativer tilgjengelige etter førstelinje kjemoterapi. NIPU-studien viste at pasienter som fikk UV1-vaksinasjon som tillegg til nivolumab og ipilimumab opplevde en økt objektiv responsrate og en klinisk meningsfull forlenget overlevelse, sier Åslaug Helland i en kommentar til HealthTalk. 

Les mer: Pasienter med brysthinnekreft lever 4,3 måneder lenger med kreftvaksinen til Ultimovacs, HealthTalk 17.10.23

NIPU-studien på lungehinnekreft, Lungekreftforeningen