MARIPOSA-2  er den første fase 3-studien som viser forbedring i progresjonsfri overlevelse etter at pasienter med EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft har fått behandling med simertinib i første linje.  

Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.-  En viktig behandlingsstrategi for pasienter med lungekreft og kjente mutasjoner er å gi flere linjer med målrettet behandling som kan avløse hverandre. De fleste pasienter med EGFR mutasjon får nå osimertinib i første linje og vi har færre effektive målrettede behandlingslinjer etter det. Heldigvis er det flere studier som pågår eller er nylig avsluttet som ser på aktuelle behandlinger på dette tidspunktet. Det er gledelig at MARIPOSA-2 nå presenterer data som kan tyde på at behandling med Rybrevant alene eller sammen med Lazertinib kan bli en mulighet her.

Dette er et område der vi virkelig ønsker flere behandlinger, så jeg gleder meg til å få sett mer på dataene og håper vi får det tilgjengelig om relativt kort tid, sier Haakensen. 

 

Les mer: Phase 3 MARIPOSA-2 Study Meets Dual Primary Endpoint Resulting in Statistically Significant and Clinically Meaningful Improvement in Progression-Free Survival for RYBREVANT® (amivantamab-vmjw) Plus Chemotherapy With and Without Lazertinib versus Chemotherapy Alone in Patients with EGFR-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer after Disease Progression on Osimertinib, Cicion, 06.09.23