Studien ble presentert på den europeiske kreftkongressen ESMO. I studien fikk pasienter med ikke-småcellet lungekreft med KRAS-mutasjon og pasienter med KRAS-mutert bukspyttkjertelkreft det nye medikamentet (RMC-6236). Selv om det fortsatt er en god vei frem så er det håpefullt at det stadig dukker opp nye lovende medikamenter i loopen! 

bilde av vilde haakensenKRAS er mutert hos ca 30 prosent av pasienter med ikke små-cellet lungekreft. Den vanligste mutasjonen i KRAS (G12C) er det utviklet medikamenter som er på vei inn i standard behandling nå, og som i Norge er tilgjengelige gjennom studien SOLUCOM. Mer enn halvparten av pasientene som har KRAS-mutasjon har andre mutasjoner som vi ikke har gode medikamenter mot i dag. Denne studien har testet et medikament som viser effekt for noen av pasientene med disse andre mutasjonene. Flere hundre pasienter i Norge har slike mutasjoner og kan således være aktuelle for slik behandling. Det foreligger ikke nok resultater til å godkjenne denne behandlingen pr i dag. Det kommer større studier som vil teste dette ut. Vi håper det viser seg å være et nyttig medikament ettersom disse pasienten per i dag ikke har tilbud om målrettet behandling, forklarer spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Vilde Drageset Haakensen.  

Les mer: Ny RAS-hemmer viser lovende effekt ved KRAS-mutert bukspyttkjertel- og lungekreft, Onkologisk tidsskrift 23.10.23