Resultatene er fra LUMINOSITY-studien. 

Slik fungerer antistoffet 


Medikamentet de har brukt, telisotuzumab vedotin (Teliso-V), er et av de nye ADC'er. Det står for Antibody DrugConjugate og betyr at en type cellegift er koblet til et antistoff som kan binde seg til til et protein på kreftcellene for å sørge for at kreftcellene drepes selektivt og således gir mer målrettet og mindre bivirkninger enn vanlig cellegift.  Telisotuzumab (ABT-700) er et antistoff som binder seg til c-Met, et protein i cellemembranen som er involvert i cellevekst og -deling og bidrar til spredning av kreftceller. Høyt uttrykk av dette proteinet har sammenheng med dårlig prognose, forklarer Haakensen.  

Om Luminosity-studien

LUMINOSITY-studien er en relativt liten fase 2-studie som har behandlet 270 pasienter med Teliso-V for å se om det er grunnlag for å lage en større studie som skal sammenligne dette medikamentet med standard behandling. Den kan ikke gi endelige svar på om medikamentet skal innføres. 
- Studien viser at av de pasientene som hadde høyt uttrykk av c-MET var det 35 prosent som hadde så god effekt at kreftsvulstene skrumpet (objektiv respons) og at denne responsen varte i gjennomsnitlig 9 måneder. Effekten var litt dårligere for de som hadde lavere uttrykk av c-MET. Dette er resultater som er lovende og kan gi behandlingseffekt som har betydning for mange pasienter, sier Haakensen.

Hvor mange pasienter i Norge vil en slik behandling være aktuell for i fremtiden?

- Ut fra tallene oppgitt i studien kan det kanskje være ca 250 pasienter som kan være aktuell for slik behandling pr år i Norge. Men dette kommer helt an på hva man finner i større studier og i hvilken sammenheng medikamentet blir godkjent. 

Les mer: Telisotuzumab vedotin viser lovende effekt mot c-MET-overuttrykkende NSCLC, Onkologisk tidsskrift, 19.12.23