Oppdaterte resultater viser at én av fire kreftpasienter har fått tilbud om ny behandling gjennom IMPRESS-studien. Siden oppstarten i 2021 har 1537 pasienter blitt inkludert, 398 av disse har til nå fått tilbud om ny behandling. 

vilde drageset Haakensen-  Dette er et viktig tilbud til pasienter som har brukt opp standard behandling. For lungekreft er det mange mutasjoner som har godkjent behandling, men enkelte sjeldne genforandringer har det ikke og har tilgjengelig medikament i IMPRESS-Norway, for eksempel HER2-forandringer. Vi har erfaringer for at pasienter kan ha effekt av dette. Ofte vil nyere medikamenter kunne være tilgjengelig gjennom IMPRESS-Norway før de før godkjent indikasjon og kan da tilbys pasienter i en mellomfase, forklarer Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus. 
I IMPRESS får altså pasienter mulighet til å teste legemidler utenfor indikasjon. Dette kalles off-label behandling og betyr at pasienter får bruke legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser på nye krefttyper. I IMPRESS tar forskerne utgangspunkt i pasientens molekylære profil heller enn kreftens lokasjon. Dette innebærer at lungekreftpasienter kan få tilgang til nye legemidler og slipper å vente på en eventuell godkjenning i Beslutningsforum, dermed spares kostbar tid. 
- Dessverre er det også en periode fra medikamentet har fått godkjent indikasjon til det blir godkjent av Beslutningsforum slik at det blir tilgjengelig i det offentlige helsevesen i Norge. Det er viktig for våre pasienter at vi får kortet ned denne tiden så mye som mulig, sier Haakensen. 

Les mer: Én av fire kreftpasienter har fått tilbud om ny behandling gjennom IMPRESS-studien, HealthTalk 02.04.2024

IMPRESS: Åpner opp mange nye behandlingsmuligheter for lungekreftpasienter, Lungekreftforeningen. 

Fakta om IMPRESS-Norway

IMPRESS er en landsdekkende, nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft hvor forskerne undersøker 523 gener hos kreftpasienter for genforandringer og bruker legemidler utenfor indikasjon for å behandle kreften. 
Studien er åpen for alle pasienter med kreft som ikke kan kureres. Alle pasienter må ha fått standardbehandling først.