–  Det å ha lungekreft øker risikoen for at man kan få et alvorlig forløp av covid-19, det samme gjelder for høy alder, KOLS og dersom man røyker mye. Faktorer som at man har aktiv metastatisk sykdom, er under pågående behandling, allerede har gjennomgått kirurgisk behandling eller fått strålenbehandling er derimot ikke med på å øke risikoen for å få et alvorlig forløp, sier Fjellbirkeland.

Takk ja til vaksinen!

Overlegen er tydelig på at lungekreftpasienter må takke ja til covid-19 vaksinen.

–  Vi vet at influensavaksine gir noe svakere immunrespons hos kreftpasienter mens de er under cellegiftbehandling, og vi antar at dette også vil skje med covid-19 vaksinen.  Men vaksinen gir deg bedre beskyttelse mot å bli alvorlig syk og mot at du sprer viruset videre til andre ikke vaksinerte. Dermed bidrar du til flokkimmunitet.

Fjellbirkeland avviser at koronavaksinene på noen måte kan provosere kreften slik at den blir aktiv igjen.

Fakta om koronavaksine til kreftpasienter

 • Kreftpasienter er prioritert i gruppe 4 i vaksinekøen. En del kreftpasienter vil på grunn av alder, tilhøre en høyere prioritert gruppe.
 • Generelt rådes kreftpasienter som er i behandling eller nylig har avsluttet behandling om å la seg vaksinere, vaksinene er ikke noe farlige for de som har svekket immunforsvar eller som er i behandling/nylig har gjennomgått behandling, men de kan ha noe dårligere effekt ifølge Folkehelseinstituttet.
 • Det er ingen grunn for at kreftpasienter i behandling skal få flere bivirkninger.
 • Kreftpasienter kan heller ikke velge hvilken vaksine de vil ta, Folkehelseinstituttet oppfordrer til å ta i mot det tilbudet man får.
 • Vaksinen gis i kommunehelsetjenesten og ikke på sykehuset.
 • Pasienter som gjennomgått covid-19-infeksjon anbefales også å ta vaksinen.

Råd til kreftpasienter under behandling

 • For pasienter under kreftbehandling så er hovedregelen er at vaksinasjon kan skje uavhengig av hvor pasienten er i behandlingsforløpet. Pasienter skal ikke bli avvist fra vaksinasjon på grunn av kreftbehandling.
 • Vaksinedose nummer to kan gis etter tre uker eller tilpasses slik at dosen gis så snart som mulig tre uker etter første dose.
 • Man bør unngå vaksinering slik at en feberreaksjon etter vaksinen (2-4 dager etter vaksinen) sammenfaller med forventet lavt immunforsvar (5-7 dager etter kur).
 • Pasienter som får immunterapi kan få vaksinene når som helst, uavhengig av behandlingen, det samme gjelder pasienter som får målrettet tablettbehandling.
 • Vaksinen skal ikke settes på samme dag som man får kirurgi eller stråling.

Hør med behandlende lege om din behandling, ikke ta beslutning om å utsette behandling selv.

Ta kontakt med fastlegen

Fastlegene er ansvarlige for å sende inn prioriteringen av pasienter i sitt område. Fjellbirkeland anbefaler kreftpasienter om å kontakte sin fastlege for å forsikre seg om at fastlegen har registrert pasienten som tilhørende i gruppe 4 i vaksinasjonsprioriteringen.