bård hoksrudDet er medlem i Helse- og omsorgskomiteen Bård Hoksrud (FrP), som har sendt inn skriftlig spørsmål til til helse- og omsorgsministeren

EU-kommisjonen anbefaler å innføre lungekreftscreening for nåværende og tidligere røykere som har sluttet å røyke, og Helsedirektoratets pakkeforløp for lungekreft støtter at screening er et godt og viktig verktøy.
Daværende helseminister Bent Høie lovet allerede i 2019 at Helsedirektoratet skulle sette i gang utredning av innføring av lungekreftscreening, når kan vi forvente at utredning faktisk kommer i gang?

Vi kommer tilbake med mer info når ministeren har svart. 

Innføring av et nasjonalt screeningprogram for lungekreft har vi stort fokus på i Lungekreftforeningen. Vi følger saken tett.