Lungekreft rammer mange

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen for kvinner og menn. Over 3500 nordmenn får lungekreft hvert år. I tillegg lever 10 000 med lungekreft, og med bedre medisiner så vil denne gruppen vokse. 

Vi er for få innmeldte medlemmer i Lungekreftforeningen. Per i dag har vi knapt 1000 medlemmer. Vi er altså en relativt liten forening som representerer en svært stor pasientgruppe.

Et av våre egne mål for november er derfor å få flere medlemmer. Flere medlemmer gir oss større gjennomslagskraft i de sakene som er viktige for oss, og det blir lettere for oss å bli hørt av politikere, helsemyndigheter, i media og samfunnet. Flere medlemmer bidrar også til at vi når ut til flere, som igjen er med på å øke kunnskap, fjerne stigma og styrke alle som rammet av lungekreft. 

Meld deg inn nå

*  Ved innmelding i november og desember gjelder medlemskontingenten for inneværende år og neste år.

Meld deg på en  eller flere av våre aktiviteter i november 

illustrasjon kvinne som sitter sammen med andreLungekreftkonferansen er vårt hovedarrangement. I år holdes den på Thon Hotel Opera i Oslo 8.novmeber, i tillegg kan man også følge den digitalt.
I år spør vi «Hva betyr håp» når en selv, eller en man er glad i blir rammet av alvorlig sykdom?»
Vi har med oss en av landets fremste eksperter på lungekreft, Odd Terje Brustugun, trener og motivator Yngvar Andersen holder "pust i bakken", og Christine Koht deler sine erfaringer rundt livsmestring ved alvorlig kreftsykdom. 
Mer info og påmelding til Lungekreftkonferansen

forsiden på lungekreftbokaVi arrangerer boklansering av «Hver dag teller – Lungekreftboka!» på elleve forskjellige steder rundt i hele landet. 
I samarbeid med Kreftkompasset står vi bak utgivelsen av Lungekreftboka, og vi ønsker hjertelig velkommen til en ettermiddag med faglig påfyll fra en lungekreftspesialist, møte med Lungekreftforeningen, Lotta Våde fra Kreftkompasset og en pasient som har fortalt sin historie i Lungekreftboka. 
Mer info og påmelding til boklanseringene 

illustrasjon kvinne får strålebehandlingVi setter fokus på senskader! Vi avslutter november med et seminar om senskader etter strålebehandling. Seminaret holdes i Tønsberg 30.november, men kan også følges digitalt. Her har vi med oss lungelege Janna Berg , som jobber ved Tønsberg sykehus og som nylig har fullført sin doktorgrad om lungefunksjon og strålepneumonitt. Hun får med seg overlege Vilde Haakensen fra Oslo Universitetssykehus, som gir en innføring i strålebehandling, forskjellen på SBRT og fraksjonert, og om hva man kan gjøre for å motvirke stråleskader.  
Mer info og påmelding til seminar om senskader etter strålebehandling