Bjørn Henning Grønberg– Den raske utviklingen på nye medisiner og behandlingsmetoder gjør at vi ser at det dukker opp en del utfordringer som vi må ta tak i. Frem til nå har det vært et stort fokus på å jobbe for at våre pasienter skal få tilgang til ny og effektiv behandling. Fremover tror jeg det vil være en like stor utfordring være å sikre at kapasiteten i helsetjenesten blir god nok til at alle får tilgang til den behandlingen de skal ha og at kompetansen når ut til alle ledd. Det er ingen tvil om at lungekreftbehandling har blitt mye mer komplisert. Selv for oss som kun jobber med lungekreft er det krevende å holde seg oppdatert. I tillegg må det et løft til for at flest mulig pasienter skal få reell tilgang til å delta i kliniske studier, sier Bjørn Henning Grønberg, leder for Norsk Lungekreftgruppe. 

Faggruppens oppgaver

Bjørn Henning Grønberg tok tidligere i år over som ny leder for Norsk Lungekreftgruppe, etter å ha sittet som styremedlem i 20 år. Norsk Lungekreftgruppe samler over 200 legespesialister med interesse for lungekreft, og har gjennom de siste 10 årene vært ledet av Odd Terje Brustugun. 
– Odd Terje har gjort en kjempe jobb, og det er viktig for oss å fortsette det gode arbeidet, sier Bjørn Henning. 

Dette er noen av aktivitetene til Norsk Lungekreftgruppe:

  • Styremøter fire ganger per år
  • Arrangerer nasjonalt Lungekreftmøte én gang per år, her samles den fremste ekspertisen på lungekreft i landet. Årets møte ble hold i Trondheim i mai, med 70-80 deltakere
  • Holder medlemsmøte på Onkologisk Forum i november
  • Oppdaterer det nasjonale handlingsprogrammet for lungekreft
  • Driver kliniske studier og labforskning på lungekreft

– Hver gang Beslutningsforum tar avgjørelser av betydning for lungekreftpasienter, så oppdaterer vi handlingsprogrammet. Dette er en av våre viktigste oppgaver i Norsk Lungekreftgruppe. Utover dette er våre kjerneoppgaver vårt engasjement i lungekreftforskning og å være et faglig forum som kan gi råd om ting som ikke nødvendigvis står i handlingsprogrammet.  

Utfordringer rundt kompetanse

Hvem bestemmer hva som er et godt tilbud for lungekreftpasienter? Som medlem i det nasjonale ekspertpanelet opplever Bjørn Henning at helseforetakene i mindre grad enn før følger rådene som gis i Ekspertpanelet. 
– Lungekreft deles inn i mindre og mindre subgrupper. Dette gjør at det ikke lenger er realistisk at man kan basere all behandling på store kliniske studier. Det er krevende å vurdere hva som er rimelig grunnlag for å anbefale behandling, og det er derfor forstemmende når beslutningstakere uten tilsvarende kompetanse og erfaring overprøver rådene som Ekspertpanelet gir. 

Utfordringer rundt kapasitet

I likhet med alle andre gleder Bjørn Henning seg over at lungekreftpasienter nå lever lengre, men han er opptatt av  at oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten må rustes for å sikre god oppfølging for alle som overlever. 

–  Fordi vi nå har stadig flere som lever med en lungekreftdiagnose som også kan få tilbud om effektiv behandling ved evt. tilbakefall, så er det stadig flere pasienter som må følges opp i spesialisthelsetjenesten, og der har vi ikke sett at kapasiteten har økt i samme takt. 

-  Jeg er usikker på om alle har fått med seg hvor mye bedre lungekreftbehandlingen har blitt i det siste. Dette er en sak som blir viktig for oss å holde trykk på i tiden fremover, slik at lungekreftpasienter får trygg og best mulig oppfølging, uansett hvor i landet de bor. Det er viktig og riktig at våre pasienter får et like godt tilbud som alle andre pasienter.