Kreftregisteret har gjennomført en studie på menn innen offshore som viser at det er en sammenheng mellom lungekreft og eksponering for benzen. I studien har man sett på 25 347 mannlige offshorearbeidere, i løpet av studieperioden fikk 399 av disse påvist lungekreft som første kreftsykdom.

Funnene fra Kreftregisterets studie trekker i samme retning som en stor samlestudie på benzen og lungekreft hvor 14 enkeltstudier fra Europa og Canada ble slått sammen. Denne samlestudien hadde over 12 000 lungekrefttilfeller, og forskerne fant overbevisende sammenhenger mellom benzen og lungekreft, både samlet og for alle undergrupper av lungekreft. 

Ronnie Babigumira— Vår studie er betydelig mindre enn den internasjonale samlestudien. Men vår studie fyller ut bildet fordi den bygger på en kohort over ansatte fra én spesifikk industri og yrkesgruppe, mens den internasjonale samlestudien inkluderte befolkningsbaserte studier med deltakere fra mange ulike yrkesgrupper og oppnådde dermed større forskjeller i eksponering, sier Ronnie Babigumira, som er førsteforfatter på det norske arbeidet og doktorgradsstipendiat ved Kreftregisteret/FHI og Universitetet i Oslo.

Les mer: Benzen mulig årsak til lungekreft blant offshorearbeidere, Kreftregisteret 26.02.24