Færre røykere og nedgang i salg av sigaretter og tobakk tydeliggjøres ikke i den svenske lungekreftstatestikken. Resultatene har overrasket forskerne ved Umeå universitet. 
– Røyking er utvilsomt den viktigste risikofaktoren for lungekreft. Derfor er det overraskende at nedgangen i røyking ennå ikke merkes mer i statistikken, sier Bengt Järvholm, professor ved Institutt for folkehelse og klinisk medisin ved Umeå universitet.
Studien ble nylig publisert i European Journal of Public Health. Studien viser også at antall nye lungekreftdiagnoser blant kvinner har økt. Forskerne tror at dette kan tyde på at røyking tidligere i livet medfører en økt risiko for lungekreft som varer lenger enn tidligere antatt. 
– Vi ser også i Norge at antall lungekrefttilfeller blant menn først nå går ned, mens det går opp blant kvinner, sier kreftspesialist, professor ved NTNU og overlege ved Sykehuset Levanger, Oluf Dimitri Røe, i en kommentar til NTB. 

Les mer: Svensk studie: Færre røyker, men likevel får overraskende mange lungekreft, Dagens medisin, 09.04.2024