I møtet på mandag 12.02 skal det avgjøres følgende: 

Opdivo i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi skal tas i bruk som neoadjuvant behandling av pasienter med operabel ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall hvor minst 1 prosent av tumorene har en PD-L1-ekspresjon.

-  Immunterapi kombinert med cellegift gitt i 3 kurer før kirurgi for ikke-småcellet lungekreft bedrer overlevelsen og er godt tolerert. Derfor har vi i noe tid jobbet mot å innføre denne behandlingen i Norge og vi håper å få muligheten til å tilby dette til pasienter, sier Drageset Haakensen. 

Les mer:  Lungekreft-pasienter kan få immunterapi før operasjon - føflekkreft-pasienter kan få etter, HealthTalk, 08.02.24

Innkalling, møte i Beslutningsforum 12.02.24