vilde haakensen– På ESMO har det blitt presentert mange nye studier som gjør at vi nå kan se et skifte i hvordan vi forstår og behandler denne sykdommen, sier overlege Vilde Drageset Haakonsen til HealthTalk i en oppsummering av kongressen. 

Under uken som har gått har det blitt presentert flere studier på behandling med immunterapi før og etter operasjon for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. blant annet studiene CheckMate 77T med Opdivo (nivolumab) og Keynote 671 med Keytruda (pembrolizumab).
Men blant lungekreftlegene har studiene på nye målretttede legemidler fått stor oppmerksomhet, blant annet med MARIPOSA-studien og ALINA-studien. ALINA-studien er en fase 3-studie der pasienter med ALK-positiv lungekreft har fått målrettet behandling med alectinib etter kirurgi. Les mer om studien her: Lungekreft: Alectinib holder tilbakefall i sjakk etter operasjon, HealthTalk, 22.10.23

Les mer: 
Mange viktige lungekreftnyheter: – Vi trenger nye behandlinger, HealthTalk, 22.10.23
Behandling av lungekreft innleder en ny tidsalder, HealthTalk, 21.10.23