bilde av hoksrudI slutten av februar leverte Bård Hoksrud (FrP) inn skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol, hvor han spurte når Helsedirektoratet vil sette i gang utredning av innføring av lungekreftscreening? Og påpekte at saken har ligget hos direktoratet siden 2019. 

1.mars svarte Kjerkhol følgende
bilde av kjerkholHelsedirektoratet opplyser at de er i gang med utredning av forslag om lungekreftscreening i Norge og de vil etablere en egen arbeidsgruppe som skal bistå i utredningen framover.
En fullstendig vurdering av forslag til nye nasjonale screeningprogrammer innen kreftområdet krever omfattende dokumentasjon og vurderinger. Det må utarbeides et kunnskapsgrunnlag der en oppsummerer forskning og effekt basert på norske data. Dette gjør Folkehelseinstituttet. Videre må det foretas en utredning av etiske, juridiske, logistiske, organisatoriske og faglige implikasjoner og konsekvenser ved innføring av et nasjonalt screeningtilbud.
Forslag til nye screeningprogram må også drøftes og belyses ut fra prioriteringskriteriene. Det betyr at det må utarbeides en helseøkonomisk analyse og en vurdering av budsjettmessige og administrative konsekvenser av å innføre screeningsprogrammet i Norge. En slik omfattende prosess tilsier at det kan gå noe tid før Helsedirektoratet kan oversende en anbefaling om lungekreftscreening til departementet. Når Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt Helsedirektoratets anbefaling om et nytt screeningprogram, vil den endelige beslutningen tas i den ordinære budsjettprosessen gjennom Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Lungekreftforeningen følger saken tett fremover. Innføring av et nasjonalt screeningprogram for lungekreft er en av våre viktigste saker. Vil du bidra til vårt arbeid? Bli medlem i vår forening
Meld deg inn nå

forskningsprosjekt ved ahus. lege og pasient ved ct-maskinLes om forskningsprosjektet ved Akershus universitetssykehus, hvor 1000 personer i risikogruppen ble invitert til lavdose CT-skanning, røykeslutt-tilbud, enkle tester og intervjuer.  I prosjektet har 24 mennesker til nå fått oppdaget lungekreft i et tidlig stadium. 23 av disse har gjennomgått en enkel operasjon for å bli kurert. 
Hvor mye er et reddet liv verdt?  

bilde av arne larsenLes også historien til Arne Larsen, som ikke visste at han hadde lungekreft før han takket ja til å bli med på screeningen til Ahus. Fordi kreften ble oppdaget så tidlig hos Arne fikk han lungebesparende kirurgi der kun svulsten ble fjernet og resten av lungen ble spart.
Arne ble reddet av lungescreening

Se vårt webinar om lungekreftscreening, som vi inviterte til 27.februar i år. Her deltok Gunn Lægreid Haldorsen, nestleder i Lungekreftforeningen, og professor i samfunnsmedisin, Trond-Eirik Strand, som har gjennomført et vellykket lungekreftscreeningsprosjekt ved Ahus. Professor og forskningsleder Åslaug Helland var også på plass, sammen med lege og radiograf Hilde Bjørndal, og Arne Larsen, som ble reddet av screeningprogrammet. I tillegg deltokStortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomitéen Erlend Svardal Bøe (H)

​​​​​​​