Hvert år er det 35000 nye krefttilfeller, 11000 dør og 296.000 lever med kreft. Hver av disse har minst 1 pårørende, som betyr at det er mange som er pårørende til en som har eller har hatt kreft.

Bli kjent med en av våre pårørende:


Adriane Wang (24) var bare 19 år gammel da mamma, Cecilie, fikk lungekreft. Det ble en tøff tid også for henne som pårørende. Nå er hun blitt likeperson i Lungekreftforeningen for å kunne hjelpe andre i samme situasjon.

Adriane Wang: Tøft å være pårørende