Som ung reiste Arild Haaver tidlig på sjøen, deretter fulgte mange år som nordsjøarbeider på ulike plattformer.

Jobbet i Nordsjøen 

Han startet på Nordsjøen i 86-87 og jobbet ute frem til han ble syk i 2016 forteller kona, Ingerlise Haaver. Arild jobbet som slurry operatør, med ansvar for avfall og rensing. Han var også tillitsvalgt og var opptatt av at nordsjøarbeiderne skulle få bedre verneutstyr.

– I 2017 fikk Arild lungekreft. Etter at han ble syk startet han selv prosessen med å søke NAV om yrkessykdomserstatning.

I 2018 døde Arild, kun 64 år gammel. Ingerlise bestemte seg for å fortsette kampen for å få godkjent kreftsykdommen som yrkessykdom.


– Det var en møysommelig prosess. Dokumentasjon fra arbeidsgiveren hans var vanskelig å innhente, og vi opplevde det som problematisk at tilsyn alltid ble forhåndsmeldt – noe også Arild var frustrert over mange ganger. Vi fikk andre i samme yrker til å stå frem og fortelle sine historier, blant annet en kollega som sliter med en lungeskade.

NAV avslo søknad om yrkesskadeerstatning

Etter en lang prosess avslo NAV søknaden om yrkesskadeerstatning, selv om Ingerlise fikk medhold i at Arild kunne fått skader av asbesten han var eksponert for da han dro på sjøen som ung. Eksponering for benzen fikk hun ikke medhold i om at kunne vært en faktor.

– Fordi Arild røyket satt jeg igjen med en følelse av at man landet på at det var røykingen som var skyld i at han ble syk. Jeg kunne jo anket avslaget, men det var en tøff prosess å stå i samtidig som det kostet penger. Jeg har derfor valgt å legge dette bak meg og gå videre med livet mitt.

Lungekreft som yrkessykdom

Når en person blir diagnostisert med lungekreft blir dette registrert i Kreftregisteret, som deretter sender ut et brev der pasienten bes om å tenke over om kreften kan skyldes yrkesårsaker. Deretter stopper mye av automatikken opp, prosessen med å få godkjent lungekreft som yrkessykdom kan være omstendelig.

Les mer