Ole Alexander Opdahlshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, overrakk tildelingen til Åslaug Helland, som er medlem av ekspertgruppen. Leder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen, var også tilstede. Opdahlshei berømmet Lungekreftforeningen for arbeidet som er lagt ned under kampanjen og for foreningens stå-på-vilje!