Vi vet at noen leger, som ofte står alene som eneste lungekreftlege på mindre avdelinger, er bekymret fordi de selv kjenner at de ikke klarer å holde seg helt oppdatert. Dette kan føre til at lungekreftpasienter blir behandlet forskjellig avhengig av hvilket sykehus de behandles på, sier Åslaug Helland, overlege og forsker ved Radiumhospitalet OUS.

For lungekreftpasienter som behandles kirurgisk  er det klare tall og retningslinjer for å sikre at volumet på operasjoner er stort nok til å opprettholde kompetanse og kvalitet. Når det kommer til medikamentell lungekreftbehandling har vi ingen klare retningslinjer på hvor mange lungekreftpasienter som bør behandles i ett miljø for å opprettholde kompetansen.

Lungekreftforeningen svært bekymret

Cecilie Bråthen

Leder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen

– Vi frykter at lungekreftbehandlingen på noen sykehus er venstrehåndsarbeid, fordi små avdelinger ikke har kapasitet til å holde seg oppdatert på utviklingen innen medikamentell behandling for vår pasientgruppe.  Vi mener at, i likhet med kirurgisk behandling, bør medikamentell behandling sentraliseres. Større fagmiljøer har flere ressurser og kapasitet til å holde med på dagens utvikling, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Lungekreftforeningen jobber for best mulig, og lik, behandling for alle lungekreftpasienter, uansett geografisk tilhørighet.