Til sammen har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner, og mange prosjekter som forsker på kreftbehandling generelt har fått tildelinger, de fleste av disse er ulike former for forskning på immunterapi.

Persontilpasset behandling for småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft (SCLC) utgjør ca. 13-15 prosent av lungekrefttilfellene og kjennetegnes ved at sykdommen ofte sprer seg raskt. Det er derfor få pasienter som kan opereres. Basisbehandlingen er cellegift. Pasienter som har sykdom i det som kalles begrenset stadium får samtidig strålebehandling mot lungesvulstene, og ca. 1/3 blir kurert. Nylig er det vist at for pasienter som har sykdom i utbredt stadium er det en gevinst av å legge immunterapi til cellegiftbehandlingen, men det er kun et mindretall av pasientene som har effekt av immunterapi.

Bilde av Bjørn Henning GrønbergOverlege ved St. Olavs Hospital og NTNU-professor Bjørn Henning Grønberg

–  Generelt forskes det mye mindre på SCLC enn ikke-småcellet lungekreft, og det er vært lite forbedring av behandlingen de siste 20 årene. Én viktig årsak er at alle SCLC pasienter behandles likt selv om vi vet at responsen på behandlingen varierer mye. Målet med prosjektet vi fikk midler til nå, er å utvikle bedre metoder for å klassifisere SCLC, forklarer prosjektleder Bjørn H. Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Viktige forskningspørsmål for prosjektet er å prøve å finne ut hvem som:

  • responderer best på cellegift
  • blir kurert av cellegift og strålebehandling
  • har effekt av høydosert strålebehandling
  • har effekt av immunterapi

– Bedre klassifisering vil kunne brukes til å individualisere behandlingen for hver enkelt pasient. Men også for videre forskning vil en slik klassifisering være særdeles viktig fordi den vil gjøre det lettere å utvikle ny og bedre behandling.

Prosjektet er en forlengelse av allerede pågående lungekreftforskning her i Trondheim. Forberedelsene er i gang, og vi regner med å starte dette prosjektet til våren. Prosjektet vil strekke seg over minst 4 år.

Denne tildelingen er et særdeles verdifullt tilskudd til forskningen vår og gir oss gode muligheter til å ekspandere lungekreftforskningen vår, sier Grønberg.

Prosjektet har fått 4 952 000 kroner i støtte.

Les mer om alle tildelingene fra Kreftforeningen her.