Man kan mestre å leve med det som er vanskelig, det betyr ikke at det ikke gjør vondt og er vanskelig.

Hva skal til for å mestre kreftsykdom?

Mestring er alt man gjør for å håndtere situasjonen man står i. Både forskning og erfaring viser at det er noen nøkkelfaktorer som bidrar til å mestre det å leve med en alvorlig kreftsykdom.

– Først og fremst er sosial støtte en buffer mot de belastningene man lever med ved alvorlig sykdom. Åpenhet rundt det man går igjennom spiller også en stor rolle. Graden av åpenhet er individuell, noen er mer åpne enn andre. Jeg tenker at det kan være lurt å stille seg selv spørsmålet «hva trenger du at andre vet?» i den forbindelse. Det er også viktig å forsøke å opprettholde normale rutiner i hverdagen. Vi vet også at det å konfrontere seg selv med det man står i og forsone seg med egen situasjon er viktig. Samtidig er det å klare å finne en balanse mellom å ta sykdommen inn over seg, forsone seg med den, og det å kunne aktivt distrahere seg fra sykdommen faktorer som bidrar til mestring. For noen er det god hjelp å  snakke med andre man har tillit til om sykdommen, og om håp, for eksempel om at det gjøres fremskritt med forskning på gode behandlingsmetoder. Det er en fordel å forsøke å distrahere seg aktivt for å få pauser fra tanker og følelser knyttet til sykdommen, for å kunne være tilstede i livet her og nå, og gjøre ting som kjennes bra for en, hyggelige ting og være sosial, forklarer Marianne Straume, psykolog ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen.

Vær raus med deg selv

For pasienter som har vanskelig hverdager, er svært syke, eller som står i tøff behandling så er rådet å dele opp dagen, oppgaver og påkjenninger i håndterbare enheter.

– Dersom du vet at du skal gjennom flere cellegiftkurer for eksempel så forsøk å ikke tenke på alle kurene, tenk på det du skal gjennom akkurat nå og ikke at du har fem kurer igjen, sier Straume.

Straume løfter også frem selvkritikk som noe pasienter skal være obs på.

–  Vær bevist på selvinstruksjoner. Jeg møter ofte pasienter som er utrolig strenge med seg selv. De sammenligner seg med andre  og synes alle andre klarer seg bedre.  Jeg råder pasienter til å være mer generøse og rause med seg selv!

At fysisk aktivitet gjør godt for kropp og sjel gjelder også i denne sammenhengen.

–  Fysisk aktivitet er en god mestringsstrategi. Men igjen gjelder det å ikke sammenligne seg med hva alle andre klarer. Du trenger ikke å bestige et fjell for å være fysisk aktiv. For noen pasienter er det nok å klare å reise seg opp og gå rundt stolen de sitter i, tenk på at all bevegelse er fysisk aktivitet.

Metoder som kan være til hjelp

Når man lever med kreft så er det mange ting som skal håndteres. Det er fysiske utfordringer som smerter og fatigue, det er de mentale utfordringene som vansker med konsentrasjon og hukommelse og søvnmangel, følelsesmessige utfordringer som frykt, angst og sorg, og kanskje endring av relasjoner til andre man har rundt seg.

–  Dersom man sliter med spesifikke symptomer, som påtrengende bilder eller tanker av det man har opplevd. Så hjelper det å konfrontere dette. Å fortelle om opplevelsen eller tankene til noen, skrive det ned, eller forsøke selvhjelpsmetoder kan være med på å dempe et trykk på bekymringer, påtrengende bilder eller tanker, sier Straume.

For de som opplever angst, uro og spenninger anbefaler Straume å forsøke avspenningsøvelser, mindfullness og fokusert oppmerksomhet, her kan man finne mange fine tips til gode øvelser på internett.

– Det å søke informasjon kan også dempe angst. Men da bør man snakke med legen sin, og ikke sette seg ned og søke informasjon på nettet. Prosesskriving er også en metode som kan hjelpe. Ved å skrive ned alt man bekymrer seg for, la alt komme ut, og gjøre dette flere dager på rad, kan man bidra til å dempe uro og angst.

I tillegg er Straume klar på at god søvnhygiene er svært viktig, hun tipser om nettsidene til Bergen søvnsenter som har mange gode råd.