I All.Can Norge samarbeider pasientforeninger og industrien for en bedre og mer effektiv kreftbehandling.

Se denne flotte filmen med vår styreleder, Cecilie Bråthen:

 

 

Kort om All.Can Norge

Lungekreftforeningen er en del av All.Can Norge, et tverrfaglig samarbeid mellom CarciNor Nevroendokrin kreft, Hjernesvulstforeningen og Aktiv mot kreft – og to legemiddelselskaper – Roche og Bristol Myers Squibb. All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

All.Can er etablert med hovedsete i Brüssel og er representert i 15 land over hele verden. Fra 2017 har All.Can utviklet seg til å bli et internasjonalt initiativ bestående av en rekke interessenter innen bekjempelse av kreft, både fra industrien, helsepersonell og de frivillige organisasjonene.

Utgangspunktet er å bidra til å styrke arbeidet med å identifisere og synliggjøre hvordan det er mulig å optimalisere kreftomsorgen. Målet er å fremme effektivitet og forbedring i kreftomsorgen og at pasienten alltid skal være kjernen i arbeidet.

Les mer: Lanserer All.Can Norge: Pasientorganisasjoner og industrien i tverrfaglig samarbeid – for en mer effektiv kreftbehandling, HealthTalk 19.05.20