Saken ble raskt fulgt opp av hovedstyret, og budskapet ble tydelig formidlet i et møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Håper på fortgang

– Vi håper vi fikk dyttet på litt ekstra slik at godkjenning av medisiner på lungekreftområdet kan gå enda raskere, sier Lungekreftforeningens leder Kari Grønås etter at hun sammen med styremedlem Vilde Drageset Haakensen og sekretariatsleder Eddy Grønset var i departementet.

Før jul leverte analyseselskapet Proba en evalueringsrapport til regjeringen over systemet for Nye Metoder.

‒ Rapporten viser at systemet ikke fungerer etter hensikten. Fagmiljøene, Legeforeningen og partiene på Stortinget – ja selv helseministeren – ser ut til å være enige i at vi ikke kan ha et system som medfører at det tar til dels betydelig lengre tid å få innført nye legemidler enn i våre naboland. Likevel opplever vi at denne erkjennelsen ikke manifesterer seg i handling fra statsråden, sier Kari Grønås som minner om at det er et halvt år siden evalueringsrapporten – den såkalte Proba Rapporten – ble avlevert til helseminister Ingvild Kjerkol. Men så langt har ingenting skjedd til det bedre, sier hun. På møtet kunne statssekretær Bekeng fortelle at de har fått en foreløpig rapport fra helseforetakene på hvordan de vil følge opp Probarapporten. Han fortalte at de har startet et arbeid med å se på prioriteringsspørsmålene, men han sto fast på at det er viktig å be om grundig dokumentasjon for å verifisere at det er verdt å bruke ekstra midler på nye og dyrere medisiner.

– Hvorfor er det nødvendig at vi i Norge skal be om mer dokumentasjon enn hva det kreves i andre land, lurte Lungekreftforeningens representanter i møtet på.

Har krevd bedring lenge

Lungekreftforeningen har i lang tid jobbet med å påvirke politikere og helsemyndigheter for å få raskere godkjenning av nye medisiner. Allerede tilbake i mars 2019 markerte foreningen seg ved å arrangere en demonstrasjon utenfor lokalet hvor Beslutningsforum hadde sitt møte, og dette ble fulgt opp med oppslag på TV2 Nyhetene hvor daværende helseminister Bent Høie uttalte at han regnet med at Beslutningsforum ville gjøre om på sin beslutning om innføring av immunterapi til lungekreftpasienter, noe de faktisk gjorde.

‒ Nå har Lungekreftforeningen sluttet seg til Pasientoppropet sammen med en rekke andre pasientforeninger, men i vårt møte med den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet poengterte vi at resolusjonen som ble vedtatt på vårt landsmøte var forfattet og vedtatt før Pasientopprøret ble etablert. Dette er et tydelig budskap fra lungekreftpasienter om at vi ikke har tid til å vente på langdryg saksbehandling på medisiner som faktisk kan redde liv mens myndighetene somler, sier Kari Grønås.

Resolusjonen

Lungekreftforeningens landsmøte forventer at helseminister Ingvild Kjerkol snarest tar tak i evalueringen av Nye Metoder, og iverksetter tiltak for raskere godkjenning av nye behandlinger for bruk i det norske offentlige helsevesen.

Det må være en reell medvirkning fra relevant faglig ekspertise som leger og brukere i dette arbeidet. Systemet må også gjøres mer smidig med tanke på å raskt få godkjent nye behandlingsmuligheter for små diagnoseområder som det ikke foreligger store studier for.

Lungekreftforeningen er bekymret for at en ytterligere utsettelse av en nødvendig endring i måten Nye Metoder jobber på, vil føre til at enkelte pasienter ikke får adekvat behandling og vil føre til tap av liv. Dette er medvirkende til at tilliten til det norske helsevesen blir svekket, og at det skapes et todelt helsevesen hvor de som har råd til det kan betale for å få den beste behandlingen.

Resolusjonen

Lungekreftforeningens landsmøte forventer at helseminister Ingvild Kjerkol snarest tar tak i evalueringen av Nye Metoder, og iverksetter tiltak for raskere godkjenning av nye behandlinger for bruk i det norske offentlige helsevesen.

Det må være en reell medvirkning fra relevant faglig ekspertise som leger og brukere i dette arbeidet. Systemet må også gjøres mer smidig med tanke på å raskt få godkjent nye behandlingsmuligheter for små diagnoseområder som det ikke foreligger store studier for.

Lungekreftforeningen er bekymret for at en ytterligere utsettelse av en nødvendig endring i måten Nye Metoder jobber på, vil føre til at enkelte pasienter ikke får adekvat behandling og vil føre til tap av liv. Dette er medvirkende til at tilliten til det norske helsevesen blir svekket, og at det skapes et todelt helsevesen hvor de som har råd til det kan betale for å få den beste behandlingen.