Lungekreftforeningen utvikler og produserer en rekke brosjyrer. Her kan du laste disse ned i pdf-format.

Til deg som har lungekreft med adenokarsionom  (PDF, 620KB)
Til deg som har lungekreft med plateepitelkarsinom (PDF, 824KB)
Til deg som har lungekreft med EGFR-mutasjon  (PDF, 595KB)
Til deg som har ALK-positiv lungekreft  (PDF, 584KB)
Til deg som har lungekreft med ROS1-mutasjon (PDF, 833KB)
Til deg som har småcellet lungekreft  (PDF, 651KB)Til deg som har Lungehinnekreft (PDF, 614KB)

Send oss en epost dersom du ønsker å bestille våre fysiske eksemplarer av våre brosjyrer: post@lungekreftforeningen.no

Vi sender kostnadsfritt til både privatpersoner og sykehus. Send navn og adresse, samt antall.