Med i AllCanNorge er også Aktiv mot kreft, CarciNor Nevroendokrin kreft, Bristol Myers Squibb, Roche og Hjernesvulstforeningen.

Se informasjonsfilm fra AllCanNorge her: