Pakkeforløp for lungekreft sier at fastsettelse av diagnose og behandlingsbeslutning skal gjøres i et såkalt multidisiplinært (MDT) møte – altså et tverrfaglig møte.

Bilde av Lars Fjellbirkeland– Mange lokalsykehus gjør dette. Formelt sett er dette da et møte mellom fagspesialister, slik at ikke en enkelt lungelege står alene med beslutningen. Dette er noe så mange som mulig bør få tilbud om, også pasienter som ikke kan få kurativ behandling, sier Lars Fjellbirkeland, leder av referansegruppen for Lungekreftregisteret og overlege ved Rikshospitalet.

Odd Terje Brustugun, overlege ved onkologisk seksjon på Drammen sykehus, tror at 95 prosent kan være et noe urealistisk høyt tall med dagens registreringsrutiner, og fordi en del pasienter med lite utbredt sykdom likevel åpenbart ikke er aktuelle for kurerende behandling på grunn av for eksempel alder eller andre sykdommer. Men han er helt enig i at dette må være et tilbud til flest mulig.

Bilde av Odd Terje Brustugun– Det må være et mål å sikre at pasientene blir vurdert på en så grundig måte som nødvendig – i et team med riktig kompetanse, sier Odd Terje Brustugun, overlege ved Vestre Viken og leder av Norsk lungekreftgruppe.

 

Definisjon av tverrfaglig team?

Men iblant kan det være noe uklarhet i hva som menes med et «tverrfaglig team». Alle lungekreftpasienter blir vurdert i fellesskap av flere leger (som røntgenlege og lungelege samt oftest onkolog) i prosessen fra diagnose til behandlingsbeslutning, men det er ikke alltid dette blir registrert som et «team». Om det kan være aktuelt med kurerende behandling bør den endelig beslutningen gjøres i et faglig høykompetent og klart definert tverrfaglig møte, hvor røntgenlege med spesiell lungekreft-kompetanse, en erfaren lungelege, strålekyndig onkolog samt lungekirurg skal være til stede, ifølge Brustugun. Disse møtene holdes som regel på operasjons-sykehuset (8 sykehus i landet gjør lungekreftkirurgi), som et video-møte der også lokalsykehusets lege deltar, og der blant annet røntgenbilder fra lokalsykehuset blir diskutert i fellesskap.
– Alle pasienter kan gjerne etterspørre om vurderinger av den enkeltes sykdom er gjort i samarbeid mellom flere leger, og hva som eventuelt er grunnen til at det ikke er aktuelt med kurerende behandling, oppfordrer Brustugun.

 

Regionale tverrfaglige team

Mens flest mulig pasienter bør vurderes av et tverrfaglig team lokalt så kan pasienter med lungekreft i stadium 1-3 vurderes i regionale tverrfaglige møter.

–  Vi anmoder alle lokalsykehus om å henvise pasienter med lungekreft i stadium 1-3 til regionale tverrfaglige møter og vi opplever at lokalsykehusene er flinke til å melde inn, sier Fjellbirkeland.
På disse regionale toraksmøtene blir pasienter i kurativt stadium vurdert av lungelege, onkolog, thoraxradiolog og thoraxkirurg, i samarbeid med lokal lege som kjenner pasienten.  Pasientene som er aktuelle for disse regionale møtene utgjør ca 40 prosent av alle med nydiagnostisert lungekreft.