Oppdaterte resultater viser at én av fire kreftpasienter har fått tilbud om ny behandling gjennom IMPRESS-studien. Siden oppstarten i 2021 har 1537 pasienter blitt inkludert, 398 av disse har til nå fått tilbud om ny behandling. Lungekreft, kolorektalkreft og gallegangskreft er de tre mest utbredte krefttypene blant studiedeltakerne i IMPRESS. 

åslaug helland- Ca 20 lungekreftpasienter har startet behandling i IMPRESS-Norway, og får behandling med ulike typer målrettet behandling. Totalt sett ser vi at ca  43% har hatt nytte av behandlingen etter 16 ukers behandling. Dette er vi  godt fornøyde med, og er selvsagt veldig viktig for de pasientene det gjelder. Dette også fordi det er pasienter som ikke lenger har nytte av standard behandling, forklarer Helland. 

Les mer: Lungekreft blant tre mest utbredte krefttypene i IMPRESS, Lungekreftforeningen 04.04.2024
IMPRESS: Åpner opp mange nye behandlingsmuligheter for lungekreftpasienter, Lungekreftforeningen. 

Fakta om IMPRESS-Norway

IMPRESS er en landsdekkende, nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft hvor forskerne undersøker 523 gener hos kreftpasienter for genforandringer og bruker legemidler utenfor indikasjon for å behandle kreften. 
Studien er åpen for alle pasienter med kreft som ikke kan kureres. Alle pasienter må ha fått standardbehandling først.