screenshot fra altingetKlarer vi å avdekke lungekreft tidligere, redder vi flere liv, reduserer kostnadene som går til dyre legemidler og frigjør kapasitet i et allerede hardt presset helsevesen. Det skriver Kari Grønås, Ole Alexander Opdalshei og Bjørn Henning Grønberg i sitt debattinnlegg - les hele innlegget: 
Et nasjonalt program for lungekreftscreening vil redde liv, Altinget, 05.05.2024

 

 

 

Støtt vårt arbeid! 

Med et medlemskap i Lungekreftforeningen støtter du vårt arbeid med å få fortgang i etableringen av et nasjonalt screeningprogram for lungekreft.  
Meld deg inn