I et innlegg i Dagens Medisin 11.april er leder Kari Grønås svært tydelig på at det er på høy tid at vi får et nasjonalt screeningprogram for lungekreft: 
Bilde av Kari GrønåsTiden for handling er nå. Et nasjonalt program for lungekreftscreening er en investering i folkehelsen og et sentralt bidrag for å bekjempe en av de mest dødelige kreftformene. Det vil redde liv, redusere lidelse og bidra til å redusere helsekostnadene på lang sikt.
Les hele innlegget: Tidlig deteksjon av lungekreft er en nødvendig investering

Hvorfor er lungekreftscreening så viktig? 

  • Først og fremst fordi det redder liv! Ved lungekreft er tidlig oppdagelse svært viktig. Vi vet at kun 30 prosent lever fem år etter lungekreftdiagnosen. Samtidig vet vi at 68 prosent kureres hvis sykdommen oppdages før kreften har spredd seg. 
  • Flere rammes! Kreftregisteret forventer at antallet nye lungekrefttilfeller per år vil øke frem mot 2030. I 2022 fikk 3534 personer en lungekreftdiagnose, de neste årene vil antallet øke til over 4000 per år. 
  • Ved å sjekke nordmenn i risikogruppen med CT-undersøkelse kan anslagsvis 100-150 liv bli spart i løpet av de første årene.
  • I et pågående forskningsprosjekt ved Akershus universitetsykehus har 1000 personer gjennomgått lavdose CT-scanning. Hos 24 personer ble det oppdaget lungekreft i tidlig stadium. 23 av disse ble kurert ved operasjon.
  • Internasjonale studier har vist at screening for lungekreft kan redusere dødeligheten med opptil 24%. I Norge estimerer forskerne å kunne avdekke minst 500-1 000 krefttilfeller ut fra en antakelse om at mellom 25–50 000 nordmenn er aktuelle for screening. 
  • Tidlig oppdagelse av lungekreft innebærer mindre omfattende behandling, færre sykehusinnleggelser og dermed lavere kostnader. Etablering av et nasjonalt screeningprogram for lungekreft er derfor også fordelaktig rent samfunnsøkonomisk.  
  • Screening er i tillegg kostnadseffektivt. Forskerne ved Ahus estimerer selve undersøkelsen og vurderingen av den til en kostpris på kun rundt 1 500 kroner per person.
     

Status på fremdrift 

Siden 2019 har saken om et nasjonalt screeningprogram for lungekreft ligget hos Helsedirektoratet. Først når Bård Hoksrud (FrP) i februar i år sendte inn skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol, og etterlyste fremdrift, kom beskjeden om at Helsedirektoratet er i gang med utredning av forslag om lungekreftscreening i Norge og at de vil etablere en egen arbeidsgruppe som skal bistå i utredningen framover. 

Leder Kari Grønås mener en omfattende utredning er unødvendig.
- Slik vi ser det bør det ikke behov for den omfattende utredningen som Kjerkol legger opp til. Det er nå vi høster størst effekt hos den betydelige gruppen, bestående av de som røykte på 70- og 80-tallet, skriver hun i sitt innlegg i Dagens Medisin 11.april. 

Støtt vårt arbeid! 

Med et medlemskap i Lungekreftforeningen støtter du vårt arbeid med å få fortgang i etableringen av et nasjonalt screeningprogram for lungekreft. 
Bli medlem

bilde av screeningLes om forskningsprosjektet ved Akershus universitetssykehus, hvor 1000 personer i risikogruppen ble invitert til lavdose CT-skanning. 
Hvor mye er et reddet liv verdt?   

bilde av arne larsenLes historien til Arne Larsen, som ikke visste at han hadde lungekreft før han takket ja til å bli med på screeningen til Ahus. 
Arne ble reddet av lungescreening

Se vårt webinar om lungekreftscreening, som vi inviterte til 27.februar i år. Her deltok Gunn Lægreid Haldorsen, nestleder i Lungekreftforeningen, og professor i samfunnsmedisin, Trond-Eirik Strand, som har gjennomført et vellykket lungekreftscreeningsprosjekt ved Ahus. Professor og forskningsleder Åslaug Helland var også på plass, sammen med lege og radiograf Hilde Bjørndal, og Arne Larsen, som ble reddet av screeningprogrammet. I tillegg deltok Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomitéen Erlend Svardal Bøe (H):