I underkant av 10% av pasienter med ikke-småcellet lungekreft har en spesiell genforandring, kalt EGFR-mutasjon. Dersom denne er påvist gis målrettet behandling. Det er nå kommet et nytt medikament, osimertinib, som kan ha betydelig bedre effekt enn medisinene som ellers er tilgjengelige, og osimertinib har også lite bivirkninger. I FIOL-studien får pasienter som ikke har fått annen behandling av lungekreft muligheten til å bli behandlet med dette nye medikamentet. Medisinen tas som en daglig tablett så lenge man har nytte av den, og ingen får placebo.

Studien går ved Drammen sykehus, på Ullevål og ved St Olavs hospital i Trondheim. Pasienter fra hele landet kan bli inkludert ved ett av disse sykehusene, og de som har fått påvist en slik genforandring («EGFR») kan høre med sin egen lege om det kan være aktuelt å bli henvist til dette. Man må komme til kontroller på studie-sykehuset, stort sett hver 8. uke, men litt hyppigere i starten.