Mutasjon i EGFR-genet vil si at det er forandringer i genene i kreftcellene som gjør at kreftcellene vokser raskt. EGFR er en forkortelse for epidermal vekstfaktor reseptor. Siden 2013 har de nasjonale norske behandlingsretningslinjene anbefalt at alle med ikke-småcellet lungekreft testes for EGFR-mutasjon. 

Årsaker og risikofaktorer

De fleste som har denne genforandringen har den vanligste lungekreftformen, adenokarsinom. EGFR-mutasjon ser ut til å være vanligere hos ikke-røykende pasienter, og halvparten av ikke-røykende kvinner med lungekreft har en EGFR-mutasjon.   Genforandringene er bare i kreftcellene, og pasientene med slike mutasjoner behandles med målrettet behandling, hvor målet er å blokkere mekanismen i kreftcellene som gjør at de slutter å dele seg. 

Fakta om EGFR  

Genetiske forandringer som knyttes til lungekreft oppstår som regel i løpet av livet. Slik er det også ved lungekreft med EGFR-mutasjon. Forandringer som oppstår i løpet av livet kalles «somatiske». Denne typen forandring er ikke arvelig og man finner ikke en opphopning av sykdommen i familien. Somatiske genforandringer kan være forårsaket av miljøfaktorer, men ofte oppstår de spontant uten påviselig årsak.

Man vet ikke hvorfor EGFR-mutasjoner oppstår, men de er altså vanligere hos pasienter som aldri har røkt, og hos kvinner. De er også hyppigere forekommende i Sørøst-Asia enn i vestlige land. 

En mutasjon (forandring) av denne typen fører til en endring i vekstfaktorreseptorene (EGF-reseptorene) som dermed gir cellene kontinuerlig beskjed om å dele seg. Vekstsignalet vil da være konstant påskrudd, og på den måten blir den finstemte reguleringen av celledeling som fins i normale celler overstyrt. Dette gjør at cellene deler seg ukontrollert, som fører til at det dannes en svulst.

 

bilde av brosjyrenLær mer om lungekreft med EGFR-mutasjon

Vi har laget en brosjyre om ikke-småcellet lungekreft med EGFR-mutasjon, som omhandler årsaker, symptomer og behandling: Til deg som har lungekreft med EGFR-mutasjon. (PDF, 595KB)

Dersom du ønsker den tilsendt i posten - send oss en epost: post@lungekreftforeningen.no