Småcellet og ikke-småcellet lungekreft

Lungekreft deles inn i to typer, småcellet og ikke-småcellet. Ikke-småcellet lungekreft er den hyppigste, og utgjør 85 prosent av tilfellene, mens småcellet lungekreft utgjør cirka 15 prosent av lungekrefttilfellene.

Ikke-småcellet lungekreft deles inn i tre hovedgrupper, basert på den opprinnelige cellen der den oppsto: 

  • Plateepitelkarsinom: Svulst som utgår fra hud/slimhinne. Svulsten vokser oftest sentralt i relasjon til store bronkiegrener. Dette er den nest vanligste formen for lungekreft. 

  • Adenokarsinom:  Svulst som utgår fra kjertel. Svulsten vokser ofte i utkanten av lungen. Dette er den vanligste typen av lungekreft, og den formen som øker mest. 

  • Storcellet karsinom: Tumorcellene er store og viser ikke noen spesifikke mikroskopiske trekk.

Rundt hver tiende ikke-småcellet lungekrefttumor  har en mutasjon i en genet til en reseptor som kalles EGFR, mens genforandringer i KRAS-genet forekommer hos 15-30 prosent av tilfellene av ikke-småcellet lungekreft.  Ca 3 prosent har en genforandring i et gen som heter ALK og enda færre en forandring i genet ROS1. Genforandringene er bare i kreftcellene, og pasientene med slike mutasjoner behandles med målrettet behandling. Les mer om ulike mutasjoner. 

Småcellet lungekreft rammer omtrent 450 personer i Norge hvert år. Denne typen lungekreft er ofte hissig, vokser raskt og sprer seg tidlig. Det kommer av at kreftcellene deler seg raskt. Derfor kan symptomene også oppstå fort, av og til i løpet av få uker. 
Småcellet lungekreft deles grovt inn i to stadier – begrenset og utbredt sykdom. Forskjellen på disse er at ved begrenset sykdom kan kreftsykdommen passe inn i det kreftlegene kaller et strålefelt. Det er ca 35 prosent av de med småcellet lungekreft som har begrenset sykdom, eller rundt 150 personer og disse pasientene behandles med mål om at de skal bli helt friske og kvitt sykdommen. De rundt 300 personene som får diagnosen småcellet lungekreft, utbredt sykdom blir ikke friske, men behandlingen reduserer som oftest symptomene betraktelig, forlenger livet og gir bedring av livskvaliteten. 
Les mer om småcellet lungekreft i brosjyren vi har laget om denne formen for lungekreft: Til deg som har småcellet lungekreft (PDF, 651KB).

Lungehinnekreft er en sjelden diagnose som årlig rammer cirka 60-80 menn, og cirka 15 kvinner i Norge. Årsaken til lungehinnekreft er eksponering for asbestfibre, som inhaleres i lungene. Les mer om lungehinnekreft.