Årsaker og risikofaktorer

Genforandringer som fører til lungekreftdannelse kan være forårsaket av miljøfaktorer som tobakkrøyking, men ofte oppstår de spontant uten påviselig årsak. Genetiske endringer som involverer KRAS-genet synes å være hyppigere hos røykere enn ikke-røykere.  Genforandringene er bare i kreftcellene, og pasientene med slike mutasjoner behandles med målrettet behandling. 

De genetiske forandringene eller mutasjonene som knyttes til lungekreft, har som regel oppstått i løpet av livet. Slik er det også ved lungekreft med KRAS-mutasjon. Forandringer som oppstår i løpet av livet kalles «somatiske». Denne typen forandring er ikke «hereditær» – det vil si at den ikke er arvelig og man finner ikke en opphopning av sykdommen i familien. Genforandringer kan være forårsaket av miljøfaktorer, men ofte oppstår de spontant uten påviselig årsak.

Fakta om KRAS-mutasjon

Kromosomer inneholder gener og hvert gen i kroppen inneholder informasjon som trengs for å danne proteiner. Proteinene har spesielle oppgaver og funksjoner i kroppen.
KRAS er involvert i cellevekst ettersom KRAS overfører vekstsignaler mottatt fra andre proteiner på utsiden av cellen til cellekjernen. KRAS-proteinet aktiverer celledeling og fungerer som en av-/på-knapp. Det er mange forskjellige mutasjoner i KRAS. En gitt mutasjon i KRAS-genet vil kunne resultere i kontinuerlig på-status for proteinet, og dermed forårsake ukontrollert cellevekst.

En genforandring av denne typen stopper signalet som normalt ville sendt beskjed til cellene om å slutte å vokse.

Cellene deler seg ukontrollert, som fører til at det dannes en svulst.

bilde av brosjyrenLær mer om lungekreft med KRAS-mutasjon:

Last ned brosjyren vi har laget: Til deg som har lungekreft med KRAS-mutasjon (PDF, 857KB)

Dersom du ønsker den tilsendt i posten - send oss en epost: post@lungekreftforeningen.no