Fakta om ROS1

ROS1-mutasjon betyr at det er forandringer i genene i kreftcellene som gjør at kreftcellene vokser raskt. En mutasjon (forandring) av denne typen fører til en endring i vekstfaktorreseptorene, slik at det permanent sendes ut vekstsignaler til svulstvevet. Vekstsignalet vil da være konstant påskrudd, og på den måten blir den finstemte reguleringen av celledeling som fins i normale celler overstyrt. Dette gjør at cellene deler seg ukontrollert, som fører til at det dannes en svulst, til rask vekst og spredning av svulsten. 

De aller fleste som har denne genforandringen har den vanligste lungekreftformen, adenokarsinom. Genforandringene er bare i kreftcellene, og pasientene med slike mutasjoner behandles med målrettet behandling, hvor målet er å blokkere mekanismen i kreftcellene som gjør at de slutter å dele seg.

Årsaker og risikofaktorer

Genetiske forandringer som knyttes til lungekreft oppstår som regel i løpet av livet. Slik er det også ved lungekreft med ROS1-mutasjon. Forandringer som oppstår i løpet av livet kalles «somatiske». Denne typen forandring er ikke «hereditær» – det vil si at den ikke er arvelig og man finner ikke en opphopning av sykdommen i familien. Somatiske genforandringer kan være forårsaket av miljøfaktorer, men ofte oppstår de spontant uten påviselig årsak. Man vet ikke hvorfor ROS1-mutasjoner oppstår.

bilde av brosjyrenLær mer om lungekreft med ROS1-mutasjon

Vi har laget en brosjyre om ikke-småcellet lungekreft med ROS1-mutasjon, som omhandler årsaker, symptomer og behandling: Til deg som har lungekreft med ROS1-mutasjon (PDF, 833KB)

Dersom du ønsker den tilsendt i posten - send oss en epost: post@lungekreftforeningen.no