ALK er forkortelse for anaplastisk lymfom kinase. Genetiske endringer som involverer ALK-genet synes å være hyppigere hos yngre, ikke-røykende pasienter med avansert sykdom, men kan forekomme i alle aldre og også hos røykere.  Genforandringene er bare i kreftcellene, og pasientene med slike mutasjoner behandles med målrettet behandling. 

Fakta om ALK-genet 

Genetiske forandringer som knyttes til lungekreft oppstår som regel i løpet av livet. Slik er det også ved ALK-positiv lungekreft. Forandringer som oppstår i løpet av livet kalles «somatiske». Denne typen forandring er ikke «hereditær» – det vil si at den ikke er arvelig og man finner ikke en opphopning av sykdommen i familien. Genforandringer kan være forårsaket av miljøfaktorer, men ofte oppstår de spontant uten påviselig årsak. 

Kromosomer inneholder gener og hvert gen i kroppen inneholder informasjon som trengs for å danne proteiner. Proteinene har spesielle oppgaver og funksjoner i kroppen.
ALK-genet styrer produksjonen av ALK-reseptor tyrosinkinase, et protein som er del av signalveien som kontrollerer cellevekst og celledeling.

ALK-positiv lungekreft oppstår når deler av ALK-genet er ødelagt og binder seg til et annet gen, noe som igjen fører til en fusjon (binding) mellom disse to genene. Dette kalles av og til et «rearrangement» eller en «translokasjon». En genforandring av denne typen stopper signalveien som normalt ville sendt beskjed til cellene om å slutte å vokse.

Cellene deler seg ukontrollert, som fører til at det dannes en svulst.

 

bilde av brosjyrenLær mer om ALK-pos lungekreft 

Vi har laget en brosjyre om ALK-pos lungekreft, som omhandler årsaker, symptomer og behandling: Til deg som har ALK-pos lungekreft. (PDF, 584KB)

Dersom du ønsker den tilsendt i posten - send oss en epost: post@lungekreftforeningen.no