Formålet med pakkeforløpet er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendige forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Pakkeforløp sikrer kvalitetskontroll

Blant annet sikrer pakkeforløp for lungekreft at alle sykehus som behandler lungekreft skal ha regelmessige tverrfaglige beslutningsmøter (MTD), for å sikre kvalitetskontroll av utredning og behandling. På møter hvor lungekirurgi vurderes bør lungemedisiner, thoraxkirurg, kreftlege (onkolog), radiolog samt forløpskoordinator delta. 

Pakkeforløp for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft.

Filmer om pakkeforløpet for lungekreft

Lungekreftforeningen har i samarbeid med Akershus universitetssykehus laget en serie filmer som forklarer gangen du skal gjennom i et pakkeforløp for lungekreft. 

Film 1: Introduksjon til pakkeforløp for lungekreft

 

Film 2: De første prøvene 

 

Film 3: Bronkoskopi

 

 

Film 4: CT-veiledet biopsi

 

 

Film 5: PET CT

 

 

Film 6: Tiden under pakkeforløpet - tips til fysisk aktivitet og kosthold

 

 
Film 7: Mestring underveis 

 

Film 8: Diagnose og veien videre