Oversikt over alle kliniske studier i Norge finner du på Helsenorge.no

Hvordan finne aktuelle kliniske studier?

Slik finner du frem til aktuelle studier på lungekreft:

  • Gå inn på helsenorge.no
  • Velg «kreft» under Kategori
  • Velg «Lungekreft» under Relevant behandling
  • Velg deretter et spesifikt sykehus, eller la det stå åpent – da vil alle studier i hele landet komme opp.
  • Under Status kan du velge «Pågående» eller «Åpent for rekruttering», alt ettersom hva du ønsker å få oversikt over.

Universitetssykehusene/helseforetakene legger også ut studier på sine nettsider: 

Kliniske studier Oslo Universitetssykehus
Klinske studier Vestre Viken
Klinske studier Sørlandet Sykehus
Klinske studier Helse Vest
Kliniske studier St. Olavs hospital
Kliniske studier Universitetssykehuset Nord-Norge

Clinical Trials

Her kan du kan søke etter kliniske studier i hele verden. Søk her: clinicaltrials.gov

MED.hjelper

MED.hjelper er et uavhengig samarbeidsprosjekt som ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling. På MEDhjelper.com  informeres det om kliniske studier av utprøvende behandling og mulighetene for å delta i disse. 

Bak MED.hjelper står VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap), og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen) som har initiert samarbeidet.