Dette er en studie som vil åpne opp mange nye behandlingsmuligheter for lungekreftpasienter, samtidig som studien gjør gentesting tilgjengelig i det offentlige helsevesenet.

Hva er Impress-studien?

Impress-studien er en nasjonal forskerinitiert studie som har som mål å forbedre det offentlige helsevesen ved å implementere presisjonsmedisin i Norge. I fjor ble det bevilget 134 millioner kroner til prosjektet fra de fire helseregionene. Frem til nå er det flere kreftpasienter som får utført gentesting (NGS) hos private helseaktører. Lignende studier har blant annet vært gjennomført i Nederland, DRUP, med lovende resultater. Impress-Norway vil samarbeid med forskere i Norden og Europa.

Undersøker 500 gener

Studien er åpen for alle pasienter med kreft som ikke kan kureres, og alle pasienter må ha fått standardbehandling først.

–  Alle pasienter som blir henvist til studien vil få en screening av kreftcellene sine, da vil man undersøke omtrent 500 gener for genforandringer. Deretter vil man diskutere resultatene i et nasjonalt møte, som vil bli avholdt på ukentlig basis. Dersom man finner en genforandring som har konsekvens for hva man vil anbefale av behandling så vil dette diskuteres i dette nasjonale møtet. Dersom pasienten er aktuell for en annen, pågående klinisk studie i Norge så vil pasienten henvises til denne studien. Hvis dette ikke er aktuelt så vil pasienten inkluderes i Impress-Norway, og man vil lage en egen arm for den kombinasjon av diagnose, genforandring og medikament, forklarer Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet og prosjektleder for Impress-Norway.

Medikamentene som skal benyttes i studien er godkjente medikamenter i USA eller i Europa, og disse må brukes utenfor den godkjenningen den har i utgangspunktet.

–  For eksempel betyr dette at vi ikke kan bruke EGFR-hemmere på lungekreft fordi dette er godkjent fra før, forklarer Helland.

Kan bety flere behandlingsmuligheter

Helland mener Impress-studien vil åpne opp mange nye behandlingsmuligheter for lungekreftpasienter. Det er to viktige årsaker til dette:

–  For det første er lungekreft er en av de diagnosene med mange genforandringer som kan være aktuelle. Og for det andre så har ikke lungekreftpasienter så mange standardbehandlinger som mange andre kreftformer. Dette vil åpne opp flere behandlingsmuligheter, og det er det et stort behov for hos lungekreftpasienter.

Mange muligheter for både pasienter og behandlere

–  Vi ser for oss at bare det å få i gang en mulighet til å få analysert 500 genforandringer i Norge er en stor mulighet. Med Impress-Norway vil altså slike analyser være tilgjengelig i det offentlig helsevesen i Norge. Dessuten er dette en god mulighet for norske kreftpasienter. Alle pasienter får samme test, og dette vil gi oss nyttig kunnskap om hvor vanlig enkelte genforandringer er.

Helland har stor tro på at de nasjonale møtene vil være med på å fremme kompetanseheving i Norge, samt at analysene vil gjøre at vi får flere kliniske studier til Norge, og at flere pasienter vil få mulighet til en behandlingslinje til.

Impress-Norway vil samarbeide med Kreftregisteret, som gir mulighet for å følge pasientene  med langtidsoppfølging senere, og forskerne vil samle blodprøver og biopsier fra pasienter slik at de kan lære å bruke medikamentene enda smartere i fremtiden.

–  Vi håper og tror at denne studien vil føre til endringer for norske kreftpasienter, sier Helland.