Grunnforskningen gjøres i laboratorier, men alle legemidler må testes på pasienter som har den aktuelle sykdommen før de kan brukes rutinemessig.

Vil du være med i en klinisk studie?

Professor og overlege ved NTNU og St. Olavs Hospital, Bjørn Henning Grønberg, og professor og overlege ved UiO og OUS, Åslaug Helland, gir i denne filmen tips til hvordan pasienter som ønsker å delta i en klinisk studie kan gå frem.

 

 

Det kan hende at du som kreftpasient får tilbud om å delta i en klinisk studie. Målet skal alltid være å utvikle mer effektive behandlingsmetoder, for eksempel om et legemiddel gir bedre sjanse for overlevelse eller bedre livskvalitet. Det kan også omfatte reduserte bivirkninger eller få bedre effekt av å kombinere ulike legemidler.

Det er helt frivillig å delta i en studie. Du vil alltid få den behandlingen som anses å være den beste i din situasjon, og dette påvirkes ikke av om du velger å takke nei. Du har også rett til å avbryte deltakelsen når som helst. Men mange pasienter synes at det føles meningsfullt å bidra til forskningen. Kanskje kan man dessuten få mer kunnskap om nettopp din sykdom.

Pasienter som deltar i en studie følges alltid opp ekstra nøye gjennom prøver, sykehusbesøk og annen oppfølging. I en klinisk legemiddelstudie deles pasientene vanligvis inn i grupper som sammenlignes for at resultatet skal bli tydelig. Hverken du eller legen vet om du mottar legemiddelet som skal prøves ut i studien, eller om du har havnet i kontrollgruppen.

Før en studie gjennomføres, må den godkjennes av en etisk komité som består av forskere og legmenn som skal bedømme om formålet med studien er tilstrekkelig viktig slik at den bør gjennomføres. De skal også vurdere eventuelle risikoer for pasientene opp mot studiens nytteverdi. Kliniske studier gjennomføres alltid uten at det er mulig å identifisere hver enkelt pasient.

App med oversikt over studier

Det er utviklet en app for leger, som gir oversikt over aktuelle lungekreftstudier. Vi oppfordrer pasienter til å høre med sin behandlende lege om han eller hun kjenner til appen. Vær obs på at det er pasientens lege som skal ta kontakt med studielege, det er ikke meningen at pasientene selv tar direkte kontakt (for svaret vil da alltid være at en henvisning må pasienten drøfte med sin egen lege først).

Mer informasjon og lenke til appen finner du her

Oversikt over kliniske studier

På Helsenorge.no finner du oversikt over alle kliniske studier i Norge.

Slik finner du frem til aktuelle studier på lungekreft:

  • Velg «kreft» under Kategori
  • Velg «Lungekreft» under Relevant behandling
  • Deretter kan du velge et spesifikt sykehus, eller la det stå åpent – da vil alle studier i hele landet komme opp.
  • Under Status kan du velge «Pågående» eller «Åpent for rekruttering», alt ettersom hva du ønsker å få oversikt over.

Universitetssykehusene/helseforetakene legger også ut studier på sine nettsider:

Kliniske studier Oslo Universitetssykehus
Klinske studier Vestre Viken
Klinske studier Sørlandet Sykehus
Klinske studier Helse Vest
Kliniske studier St. Olavs hospital
Kliniske studier Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Ekspertpanelet

Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt. Ekspertpanelet skal blant annet vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier/utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden.

Mulighet for ny medisinsk vurdering hos Ekspertpanelet