Type lungekreft

Betegnelsen «lungekreft» omfatter svulster med forskjellige egenskaper. Svulsttypene deles inn i henhold til størrelsen på kreftcellene. Selve sykdomsforløpet skiller seg også ut alt etter svulsttype. Derfor er det viktig å bestemme svulsttypen.

En mikroskopisk undersøkelse av kreftcellene gir informasjon om hvilken svulsttype det dreier seg om. Legene deler inn lungekreft i småcellet (SCLC – Small Cell Lung Cancer) og ikke-småcellet (NSCLC – Non Small Cell Lung Cancer) form. Denne inndelingen er viktig, da den småcellede formen utvikler seg annerledes enn den ikke-småcellede og danner dattersvulster, såkalte metastaser, med forskjellig hastighet.

Artikkelen har fri gjenbruk.

Pasienthistorier

Immunterapi = håp

–  En ting jeg har lært er at du aldri skal gi opp håpet – uansett.
Lungekreft med spredning til hodet var diagnosen Ellen Mitchell Olsen fikk i 2016. Hun fikk tilbud om palliativ behandling og lindrende team ble kalt inn. På kontroll sommeren 2019 kan ikke legene finne tegn til kreft lenger hos Ellen.

Lever på lånt tid

Hver måned betaler Cathrine Gabrielsen (53 år) 70 000,- kroner av egne, oppsparte midler, for å overleve. Dette fordi Beslutningsforum i flere runder har sagt nei til å finansiere den livsforlengende medisinen Tagrisso til behandling av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon som hun er rammet av.

Maler seg til et bedre liv

– Når det røyner på, kan de kreative aspektene i livet føles som ren terapi, påpeker Erica Edstrom Haugli. Kunstneren har selv kjent på sjokket over lungekreftdiagnosen – og hvor livgivende det er å få utløp for tunge tanker gjennom bildene hun maler.