Type lungekreft

Betegnelsen «lungekreft» omfatter svulster med forskjellige egenskaper. Svulsttypene deles inn i henhold til størrelsen på kreftcellene. Selve sykdomsforløpet skiller seg også ut alt etter svulsttype. Derfor er det viktig å bestemme svulsttypen.

En mikroskopisk undersøkelse av kreftcellene gir informasjon om hvilken svulsttype det dreier seg om. Legene deler inn lungekreft i småcellet (SCLC – Small Cell Lung Cancer) og ikke-småcellet (NSCLC – Non Small Cell Lung Cancer) form. Denne inndelingen er viktig, da den småcellede formen utvikler seg annerledes enn den ikke-småcellede og danner dattersvulster, såkalte metastaser, med forskjellig hastighet.

Artikkelen har fri gjenbruk.

Pasienthistorier

Lær deg å leve med det

«Du må lære deg å leve med at du ikke skal bli gammel», sa legen på Haukeland til Gunn Lægreid Haldorsen (51). Det var en brutal beskjed å få i julegave. Men uhelbredelig ikke-småcellet lungekreft med spredning er brutalt. For Gunn var den gode beskjeden at hun er ALK-positiv og at behandlingen er fire piller morgen og kveld.

Samboeren døde etter sviktende oppfølging og kompetanse

20. november i 2019 mistet Britt Rosenvinge sin kjære samboer Bjørn Tore Blomquist (62).
Han hadde en alvorlig lungekreft, men det var en ny cellegiftkur mens han hadde en ubehandlet lungebetennelse, som tok livet av han. Nå har sykehuset i Telemark fått påpakning fra Fylkesmannen (nå kalt Statsforvalteren) om at de har brutt loven både når det gjelder forsvarlig pasientbehandling og manglende kontinuitet i kontaktlegetilbudet.