Type lungekreft

Betegnelsen «lungekreft» omfatter svulster med forskjellige egenskaper. Svulsttypene deles inn i henhold til størrelsen på kreftcellene. Selve sykdomsforløpet skiller seg også ut alt etter svulsttype. Derfor er det viktig å bestemme svulsttypen.

En mikroskopisk undersøkelse av kreftcellene gir informasjon om hvilken svulsttype det dreier seg om. Legene deler inn lungekreft i småcellet (SCLC – Small Cell Lung Cancer) og ikke-småcellet (NSCLC – Non Small Cell Lung Cancer) form. Denne inndelingen er viktig, da den småcellede formen utvikler seg annerledes enn den ikke-småcellede og danner dattersvulster, såkalte metastaser, med forskjellig hastighet.

Artikkelen har fri gjenbruk.

Pasienthistorier

Lær deg å leve med det

«Du må lære deg å leve med at du ikke skal bli gammel», sa legen på Haukeland til Gunn Lægreid Haldorsen (51). Det var en brutal beskjed å få i julegave. Men uhelbredelig ikke-småcellet lungekreft med spredning er brutalt. For Gunn var den gode beskjeden at hun er ALK-positiv og at behandlingen er fire piller morgen og kveld.